Få Bedre Resultater
Fra Webben Din

Dersom du har ambisjoner om at webben din skal levere bedre resultater enn den i utgangspunktet gjør, (for eksempel flere henvendelser, flere bestillinger, mer salg, flere konverteringer, mer abonnenter, mer kvaliifisert trafikk, mer synlig på søkemotorer, etc.), men ennå ikke har fått det riktig til?

 

Da bør du klikke på lenken under og laste ned boken "Slik kan du få bedre resultater fra webben din". Der vil du få vite hva du trenger å gjøre, hvorfor, og hvordan du gjør det.

Gjennomarbeidet metodikk

En gjennomarbeidet metodikk sikrer deg et best mulig utgangspunkt for å realisere dine ambisjoner på web 

Kort vei til forbedring

Forbedring på web er ikke alltid komplisert. I mange tilfeller kan mye forbedres med enkle grep og målrettet innsats.

Trygghet

Det å ha en samarbeidspartner med oversikt og oppdatert kompetanse på de sentrale områdene av webben  er gull verdt.

Noe å reflektere over

Suksess på web handler ikke primært om de nyeste og siste "blanke objektene". Disse er i stor grad taktiske elementer som i og for seg kan være nyttige når det langsiktige, målrettede fundamentet er på plass. 

Suksess på web handler i langt større grad om å etablere et best mulig fundament som muliggjør realiseringen av ambisjonene dine på web. Disse artiklene gir deg et godt innblikk i hvordan du går frem for å få det på plass.

Web = Forretningsutvikling

Riktig web struktur

Vet du hvem du snakker til?

Et lite utvalg av de jeg har hjulpet

Slik får du bedre resultater fra webben din

 

Bedre resultat kan være flere kunder, flere henvendelserflere abonnentermer kvalifisert trafikkmer lojale kunder, etc.

Hva bedre resultater er for deg vet du best selv. 

 

Dersom du har ambisjoner om at webben skal gi deg bedre resultater, men ikke har fått det til ennå, da bør du laste ned og lese denne gratis boken.

 

Der vil du få vite hva du trenger å gjøre for å få webben til å fungere slik du vil den skal gjøre.

 

Der vil du også finne konkrete aksjonspunkter som gjør deg i stand til å begynne arbeidet med å forbedre webben din umiddelbart.

Leif Terje Skjæveland, Markedsdirektør

Jeg var nok litt skeptisk i begynnelsen, men når det nye nettstedet var ferdig, og det ble så bra som det ble, så var grunnen til det helt åpenbar. Det skyldtes den grundige prosessen Sture ledet oss gjennom - både i forkant, underveis og i etterkant.

Jo André Fiksdal, Adm. dir.

Sture Edvardsen ønsker det beste for sine kunder og dette preger måten han jobber på. Et godt blikk for helheten, kombinert med omfattende kunnskaper og en solid erfaringsplattform, gjør at det han leverer holder høy kvalitet, er målrettet og langsiktig.

Frank Skogli, Markedsdirektør

 Jeg trodde ikke det var mulig å realisere en ROI på 1000% som følge av en markedsføringsaktivitet. Sture har tydeliggjort for oss at dette faktisk er mulig. Han har gjort det på webben vår.

Kundeuttalelser

Sture Edvardsen

Edvardsen Consulting

885 833 292 MVA

 

© 2020 Sture Edvardsen  |  Terms and conditions  |  Privacy policy  |  Support

 

Sture Edvardsen - PWA
Sture Edvardsen - LinkedIn