top of page

Om Sture

2.png
Sture Edvardsen 191009 - 500pxLett.jpg

Verden har forandret seg

Dersom du kjenner til, og fester lit til Peter Drucker, så er marketing virksomhetens viktigste funksjon:

”Since the purpose of a business is to create a customer. The most important functions of a business are marketing and innovation. Everything else is an expense.” 

Uavhengig av om du er enig i dette eller ikke, så hersker det vel liten tvil om at jo dyktigere en virksomhet er i sine marketing aktiviteter, jo bedre utgangspunkt har den for å overleve og å vokse. Gitt at den for øvrig leverer god kvalitet og service, og derved er i stand til å  skape fornøyde, lojale kunder - selvfølgelig.

 

Verden har imidlertid forandret seg dramatisk siden Peter Druckers tid, i en stadig mer digital retning, hvor COVID-19 pandemien gjorde at hele verden gikk digitalt praktisk talt «over natten».


I dag er det derfor Digital Marketing som har størst fokus, som et viktig element i en Digitalisering strategi for virksomheten, hvor den langsiktige målsettingen gjerne er en Digital Transformasjon av virksomheten.

Utfordringen for mange virksomheter er imidlertid at de i liten grad har kommet skikkelig i gang med digitalisering og det å bygge digital konkurransekraft i den «nye normalen».

Dette synes både å henge sammen med liten eller manglende kunnskap om Digital Marketing og om Digitalisering, samt med lavt tempo og fokus på å gjøre virksomheten mer digital.

Mål: Å bli digitalt konkurransedyktig

Min misjon er å hjelpe deg som har digitale ambisjoner for virksomheten din om å gjøre virksomheten digitalt konkurransedyktig, slik at du kan realisere stadig bedre resultater – både digitalt og totalt.

 

For å få det til så må du være forberedt på å navigere deg gjennom en rekke utfordringer og nødvendige aktiviteter som bør håndteres og gjennomføres i riktig rekkefølge.
 

Dette vil jeg hjelpe deg med basert på min egen, velprøvde metodikk som bl.a. ...

 • Sikrer deg et best mulig utgangspunkt for å lykkes digitalt
   

 • Tydeliggjør kompetansebehovet/-gapet, som må håndteres for å lykkes digitalt
   

 • Synliggjør eventuelle organisatoriske utfordringer som må håndteres for å lykkes digitalt
     

 • Etablerer en så optimal web struktur som mulig
     

 • Legger til rette for kvalifisert utforming, oppfølging og vedlikehold av innhold
     

 • Legger til rette for måling og evaluering av digitale resultater
   

 • Ivaretar behovet for digital synlighet, både PPC og SEO.

Hvorfor meg?

Mitt utgangspunkt for å kunne hjelpe deg med dette er at jeg har jobbet med Digital Marketing og Digitalisering i en rekke funksjoner siden 1996 – bl.a. som konsulent, kursholder, selger, forretningsutvikler, og adm. Dir.


Dette har gitt meg solid kunnskap og erfaring i forhold til hva som skal til for å lykkes digitalt, fra topp til bunn.


Fra strategi og organisasjonsutvikling, via det å etablere gode web strukturer, til å etablere, teste, kjøre og følge opp digitale markedsaktiviteter, for dernest å måle, analysere og evaluere resultater, som til sist leder til justering og videreutvikling. 


I tillegg har jeg, med en livsfilosofi om aktiv, livslang læring, aktivt søkt å utvide min digitale kompetanseplattform, og har derfor også sertifisert meg på de digitale kompetanseområdene som er sentrale i forhold til å gjøre virksomheten digitalt konkurransedyktig (klikk på sertifikatene for informasjon om den aktuelle sertifiseringen).

E-Commerce Marketing Mastery - Bdge.png
002c82b478107b7f4bd774a5d8bf5feb_15.png

Jeg vil imidlertid gjøre oppmerksom på at jeg kan ikke trylle og sørge for at virksomheten din blir digitalt konkurransedyktig og lønnsom fra den ene dagen til den andre. 


Så hvis du er ute etter noen som kan løse alle utfordringene dine over natten, så er du nok på feil sted.


Det er fullt mulig å bli mer digitalt konkurransedyktig, men det tar tid, og krever innsats og fokus.
 

Kunder

Jeg har vært heldig som på min reise har fått muligheten til å jobbe med en rekke forskjellige virksomheter i forskjellige bransjer.


Klikk her for å få en oversikt over noen av de virksomhetene jeg har hjulpet


Fellesnevneren er at det jeg har hjulpet dem med har vært både store og små oppgaver, samt at min rolle har vekslet mellom å være coach, rådgiver, konsulent, og lærer. Til tider en fin miks av alle sammen.


Klikk her for å se hva noen av de jeg har hjulpet sier om meg


 

Om du fremdeles lurer på hvem jeg er og hva jeg kan bidra med, klikk her for å komme til bloggen min, og gå gjennom det du finner der. Den er på engelsk, men det takler du – ikke sant?

Takk for at du tok deg tid til å lese denne siden 


For bedre resultater - digitalt og totalt!


Sture Edvardsen

004 Are YOU going to lose out on 46% annual revenue - 14 White.png
Sture-Edvardsen-Coach-Logo-White-TRSP.pn
bottom of page