Om Sture

Sture Edvardsen har jobbet med strategi, forretningsutvikling og digital markedsføring siden 1996. En omfattende erfaringsbakgrunn med  prosjekter og kundecaser fra både databransjen, reklamebransjen og Internettbransjen, samt solid kompetanse når det gjelder best practices på forretningsutvikling og digital markedsføring, plasserer han i toppsjiktet blant Digitale Business Coacher.

Han har også jobbet med store, utfordrende web prosjekter som bl.a. …
 

 • Presentason av VM på ski på Internett
   

 • Presentason av Norway Cup på Internett
     

 • Etablering Norges første kjøpesenter på Internett
     

 • Etablering sikker betaling på Internett

Sture Edvardsen 191009 - 500pxLett.jpg

… og han har vært med på å sette uoffisiell norgesrekord i etablering av Internet Service Provider (ISP).


Sture har i tillegg undervist i IKT på Høyskolen i Akershus, og har i en årrekke holdt kurs med fokus på å lære virksomheter hvordan de skal gå frem for å få et best mulig resultat av å være på web – og da fortrinnsvis et målbart økonomisk resultat …

Sture Edvardsen, hvem er nå det?

3 grunner til at du IKKE burde være her

 

Hei, jeg heter Sture Edvardsen

Er ikke slike "om oss" sider som denne flotte?  Skrevet i tredjeperson som de er - selv om det ofte er eieren av nettstedet som har gjort skrivejobben?

 

Derfor ... Etter at Sture Edvardsen gjorde flere forsøk på å fremstå best mulig, gjennom å skrive om seg selv i tredje person, så  droppet han raskt den tilnærmingen og bestemte seg for å skrive denne siden som om den var et brev til en venn.

 

Som den, på mange måter er.

 

Det første du sannsynligvis lurer på er om det er verdt å bruke tid og oppmerksomhet på denne karen?

 

For mange så er svaret rett og slett NEI!

 

Grunnen til det er at ...

Jeg kan ikke løse alle utfordringene dine over natten

Jeg kan ikke trylle og sørge for at virksomheten din blir digitalt velsmurt og lønnsom fra den ene dagen til den andre.

Det er fullt mulig å komme  dit, men det tar tid, og krever innsats og fokus.

Dvs. innsats og fokus fra deg!

Hvis du kun er ute etter "den enkleste måten", så vil jeg ikke hjelpe deg

Viktig distinksjon: Jeg kan, men jeg vil ikke.

Hvorfor ikke?

Fordi hver gang jeg hører noen si "Hva er den enkleste måten?" så hører jeg egentlig at "Dette er i grunnen ikke så viktig for oss, men vi må iallefall gjøre litt".

Det betyr igjen at digitalt fokus, og det å være på web oppfattes mer som noe som man "må ha", heller enn som noe  som er en sentral bidragsyter i den forretningen som drives.

Det betyr også at kundene, markedet, og det å imøtekomme deres ønsker og behov, heller ikke synes å være så viktig.

Dersom virksomheten skal lykkes digitalt, så må digital teknologi være en integrert del av den forretningen som drives, og den må være kundefokusert.

Hvis du ikke er villig til å investere, så kommer du ikke til å like det jeg har å by på

 

Uten at jeg kjenner dine spesifikke utfordringer, så er én ting helt sikkert, du  investere både tid og penger for å komme dit du vil med dine digitale aktiviteter, hva enten det handler om dine digitale aktiva, eller om dine digitaliseringsaktiviteter.

Kvalifisert trafikk vil for eksempel være et sentralt element i forhold til å lykkes med dine digitale aktiva. Den er tilgjengelig, men den vil koste både tid og penger. Posisjonering er et annet  sentralt element, som også vil koste både tid og penger.

Er du her fortsatt? Bra!

Dette er hva du kan forvente fra meg

Strategier og tiltak du kan implementere umiddelbart - GRATIS!
 

Et og annet ærlig og åpenlyst salgsfremstøt!

Så du den komme? At jeg forteller deg rett ut at du vil motta åpenlyse salgsfremstøt fra meg? Vel, hvorfor skulle jeg ikke fortelle deg det?

 

Det er tross alt marketing vi driver med, og det vi gjør er er å selge ting - i mitt tilfelle mine tjenester. Jeg kommer til å prøve å selge deg noe, og det vil ikke nødvendigvis skje på en veldig subtil måte.

 

Salgsfremstøtene vil dog ledsages av nyttige ting som du kan iverksette umiddelbart, og de vil være gratis. Enkelt og greit. Ikke sant?

Jeg er ikke synsk ...

 

... men jeg tror ikke jeg tar så veldig feil om jeg antar at du kanskje tenker at ...

Hvordan kan jeg vite at det du har å by på er bra? 

 

Vel, det smarteste du kan gjøre er å ta en titt det gratis materialet mitt.

Hvis du liker det, så vil du sannsynligvis også like tjenestene mine.

Hvis du ikke liker det, så vil du heller ikke like dem.

Og det er helt greit.

Men ...

 

Du hadde kanskje ventet litt mer biografi-orienterte ting på denne siden, så her har du litt av det ... 

 

Min reise, startet i 1986 da jeg begynte å jobbe som konsulent i databransjen med fokus på Norsk Data sin maskinvare og programvare. Totalt tilbrakte jeg 11 år i databransjen i en rekke forskjellige roller (konsulent, prosjektleder, avdelingsleder marketing, markedssjef), og deltok i en rekke spennende prosjekter.

 

Blant disse var nok det å etablere en av de tidlige Internett tjeneste leverandørene (ISP) i Norge av de mer spesielle, da dette jo var i det kommersielle Internett sin barndom. Spesielt siden jeg, i videreføringen av det, fikk gleden av å være med på å presentere VM på Ski i Trondheim 1997 på Internett for aller første gang - med live overføring av både video og lyd fra øvelsene, noe som aldri hadde vært gjort før! Det var stort!

Deretter gikk jeg over til reklamebransjen hvor jeg tilbrakte 4 år som administrerende direktør. Her jobbet jeg med en rekke spennende prosjekter knyttet til det å integrere web i markedskommunikasjonen til en rekke store norske merkevarer.

 

Fra 2003 har jeg drevet min egen konsulentvirksomhet som selvstendig næringsdrivende.

Kunder

 

Jeg har vært heldig som på min reise har fått muligheten til å jobbe med en rekke forskjellige virksomheter i forskjellige bransjer. Fellesnevneren er at jeg har hjulpet alle med både store og små marketingrelaterte oppgaver, samt at min rolle har vekslet mellom å være coach, rådgiver, konsulent, og lærer. Til tider en fin miks av alle sammen.

Klikk her for å få en oversikt over noen av de virksomhetene jeg har hjulpet

Det jeg har hjulpet kundene med har bl.a. vært opplæring i administrasjon og bruk av web (CMS, SEO, Analytics, etc.), prossesstyring, strategi-/forretningsutvikling, tekstutforming, webdesign, webutvikling, innholdsproduksjon for web, produksjon av markedsføringsmateriell, presentasjoner, digital skilting, etc. 

 

Klikk her for å se hva noen av de jeg har hjulpet sier om meg

Livslang læring og oppdatering av kunnskap

 

"Kunnskap har en begynnelse, men ingen slutt" heter det, og det kan jeg skrive under på, for i løpet av min egen reise, har vitebegjær og kunnskaps-søken stått sentralt. Dette har ledet til at min livsfilosofi er:

 

"Jeg lever for å lære, og jo mer jeg lærer, jo mer forstår jeg hvor lite jeg vet"

Samtidig er det vel liten tvil om at jo mer kunnskap man akkumulerer, jo bedre er man i stand til å hjelpe andre med å løse store og små problemer og utfordringer som oppstår i en hektisk hverdag. 

For meg som digital Business Coach så har 3 hovedområder av kunnskap vært i fokus:

Marketing

Dersom du fester lit til Peter Drucker, så er marketing virksomhetens viktigste funksjon:

”Since the purpose of a business is to create a customer. The most important functions of a business are marketing and innovation. Everything else is an expense.” 

Uavhengig av om du er enig i dette eller ikke, så hersker det vel liten tvil om at jo dyktigere en virksomhet er i sine marketing aktiviteter, jo bedre utgangspunkt har den for å overleve og å vokse. Gitt at den for øvrig leverer god kvalitet og service, og derved er i stand til å  skape fornøyde, lojale kunder - selvfølgelig.

 

Marketing har alltid vært en lidenskap for meg, noe som har gjort at jeg har brukt - og fortsatt bruker - mye tid og ressurser på å stadig utvide min forståelse av dette fagområdet. Til beste for mine kunder.

Digital Marketing

Marketing fikk en ny og spennende dimensjon da Internett ble kommersielt tilgjengelig midt på 1990-tallet. I dag er Internett en integrert del av hverdagen til mer enn halvparten av jordens befolkning (rundt 60%), hvorav drøyt 93% av dem aksesserer Internett via mobile enheter.

I tillegg er Internett blitt en helt sentral salgs- og marketingkanal for virksomheter verden over.

Digital marketing, fagområdet for markedsføring på Internett, har vært - og er fortsatt - i rask vekst og utvikling . Der vi står i dag består fagområdet Digital Marketing av en rekke spesialområder, som hver seg er blitt egne fagområder.

Siden jeg har jobbet med Internett siden midt på 1990-tallet, så har det falt naturlig for meg å kontinuerlig oppdatere mine kunnskaper på området slik at jeg kan være til størst mulig nytte for mine kunder.

 

Derfor var det tilsvarende naturlig for meg å gjennomføre noen av DigitalMarketer sine sertifiserings-programmer når disse ble tilgjengelig. (Kikk på sertifikatene for nærmere informasjon om den aktuelle sertifiseringen)

E-Commerce Marketing Mastery - Bdge.png
002c82b478107b7f4bd774a5d8bf5feb_15.png

Jeg gjorde dette av 2 grunner.

 1. Jeg ville, sjekke mitt eget kunnskapsnivå
   

 2. Jeg ville se hvor mye som var nytt i forhold til mitt eget utgangspunkt.

Til min glede så kunne jeg konstatere at selv om det nødvendigvis har skjedd en formidabel utvikling innen området siden 1990-tllet, så består kjernen, nemlig at Internett = Forretningsutvikling, og marketing er fremdeles fundamentet for all digital marketing.

Det betyr i sin tur at dersom du virkelig ønsker å lykkes digitalt, så dette skje i et forretningsmessig perspektiv, hvor digital teknologi er en integrert del av den forretningen du driver - i praksis: Digitalisering.

Samtidig ligger det i kortene at det å lykkes digitalt stiller krav til Digital kompetanse, både på overordnet og på detaljert nivå. Dermed tydeliggjøres også utfordringen for de som ønsker å lykkes digitalt; hvordan tilegne seg nødvendig digital kompetanse for å lykkes i lys av både at fagområdet(-ene) er i rask utvikling, og at hverdagen er hektisk og gjerne mer reaktiv enn proaktiv.

Tekstutforming

 

Tekst er en helt sentral del av all marketing, og spesielt viktig på i forhold til Digital Marketing. På Internett skal virksomheten selge sine produkter og tjenester via tekst. Selv det å få noen til å ville se på en video er gjerne et salg som må gjøres via tekst.

Tekstutforming er derfor et kritisk element i arbeidet med å få virksomhetens digitale aktiva til å levere gode resultater.

Personlig, så har jeg jobbet med tekstutforming siden tidlig på 1990-tallet hvor jeg bl.a. etablerte både internavis og kundeavis, og i flere år drev dem som både redaktør, journalist, fotograf og designer.

I tillegg har jeg siden 2004, hovedsakelig med basis i materiell fra American Writers & Artists Inc., jobbet aktivt for å tilegne meg så gode kunnskaper som mulig innen tekstutforming for å være best mulig rustet til å rådgi og bistå mine kunder.

Dette er hva jeg konkret vil hjelpe deg med

I lys av at fagområdet(/-ene) er store og at det kan være en utfordring i hverdagen å tilegne seg den digitale oversikten og kompetansen som er nødvendig, så er siktemålet mitt å være din "snarvei" til å lykkes digitalt, og være den hjelper deg med å navigere gjennom de utfordringer og nødvendige aktiviteter som må håndteres og gjennomføres.

Mitt hovedfokus er å hjelpe deg til å få dine digitale aktiva til å fungere slik du ønsker, slik at du oppnår best mulig resultater i forhold til ambisjonene dine.

Dette vil jeg hjelpe deg med basert på min egen, velprøvde metodikk som bl.a. ...

 • Sikrer et best mulig utgangspunkt for å lykkes på web
     

 • Etablerer en så optimal web struktur som mulig
     

 • Synliggjør eventuelle organisatoriske utfordringer som må håndteres for å lykkes på web
     

 • Legger til rette for måling og evaluering av resultater på web
     

 • Tydeliggjør det digitale kompetansebehovet/-gapet, som må håndteres for å lykkes 
     

 • Legger til rette for kvalifisert oppfølging og vedlikehold av digitale aktiva
     

 • Ivaretar behovet for synlighet på web, både PPC og SEO.

 

Her er mitt første salgsfremstøt:

Tro det eller ei, men de første jeg ønsker å selge deg på er å ta i mot en gave. Du finner gaven ved å klikke på denne lenken, og deretter ta testen som den siden du kommer forteller deg mer om.  

Ved å ta denne testen, så vil du nemlig finne ut av hvor digitalt konkurransedyktig du er. I tillegg vil du finne ut hva du trenger å gjøre for å bli mer digitalt konkurransedyktig. Begge er helt essensiell kunnskap dersom du ønsker å lykkes bedre digitalt.

Du vil også kunne få enda en gave, hvis du vil, men det får du vite mer om når du har tatt testen. Så, klikk på denne lenken og ta testen nå.

Gå til "Innsikt" og les noen av artiklene du finner der.

Hvis du liker det du leser, registrer deg for å motta gratis materiell fra meg.

 

Hvis dette materiellet hjelper deg, vurder å kjøpe det jeg tilbyr når du mottar et salgsfremstøt fra meg.

 

Kan det bli enklere?

 

Takk for at du tok deg tid til å lese denne siden 

 

For bedre resultater på web

 

Sture Edvardsen

Sture-Edvardsen-Coach-Logo-White-TRSP.pn