top of page

Vet du hvem du snakker til?

Vi er mennesker – på godt og vondt. Dessverre kan det synes som om det gjør at det blir mer vondt enn godt når vi skal forholde oss til web. I alle fall før vi fullt ut forstår hva vi ikke har forstått.

 

La meg bruke en radio-analogi for å tydeliggjøre hva jeg mener.

Det er gjerne slik at vi, som mennesker, når vi skal kommunisere med noen, tar utgangspunkt i det vi opptatt av, er godt kjent med og komfortabel med. Det er i praksis oss selv, og det som vi er en del av til daglig.

 

Det betyr at vi «sender» på den ikke fullt så kjente radiokanalen WWD, som på godt norsk står for «What We Do»

 

Det fine, i den samme radio-analogien, er at målgruppen vår lytter på radio. Utfordringen er imidlertid at den lytter på en litt annen radiokanal, den enda mindre kjente WII-FM, som på "godt norsk står" for "What’s In It For Me".

 

Så når vi sender på radiokanalen WWD, og målgruppen lytter på radiokanalen WWII-FM, får målgruppen med seg hva vi sier da?

 

Svaret er selvfølgelig «Nei».

 

Konsekvensen av det er at dersom vi ønsker å nå frem med vårt budskap så må vi sende på den radiokanalen målgruppen lytter på – WII-FM.

 

Utfordringen er imidlertid at dersom vi ikke har blitt gjort oppmerksom på dette underveis i vår respektive reise gjennom livet, så er vi ikke klar over dette. Dermed er vi heller ikke i stand til å håndtere det riktig når vi skal kommunisere med målgruppen.

 

Denne forståelsen er heller ikke av de tingene som bare kommer til oss i drømme. Den døren må åpnes av noen, eller bli åpnet som følge av at vi selv aktivt søker etter kunnskap.

 

Det interessante med radiokanalen WII-FM er imidlertid at dette er hvordan vi alle tenker når vi skal ut og skaffe oss noe. I en travel hverdag så er vi fint lite interessert i annet enn akkurat det vi er ute etter i øyeblikket.

 

Det styrer hvem vi snakker med, hvem vi lytter til, og til syvende og sist hva vi ender opp med.

 

Vi er bare ikke bevisst på at det som er en helt naturlig ting å gjøre for oss selv, er en like naturlig ting å gjøre for alle andre der ute – for seg.

 

Hva snakker vi om? Jo, vi snakker om den merverdien vi søker å oppnå for oss selv når vi skal ut og skaffe oss noe. Hva den merverdien er vil nødvendigvis være forskjellig fra person til person og dermed er vi ved kjernen i utfordringen med målgrupper.

 

Når vi Googler etter hvor vi kan få levert den merverdien vi søker for oss selv, så er vi først og fremst interessert i sider som vi tror kan levere den merverdien. Og hva er det vi Googler? Jo, de ordene og /eller begrepene vi selv bruker om den merverdien vi søker.

 

Så lurer du kanskje på hva merverdi er for noe?

 

Merverdi er enkelt sagt det vi opplever som følge av å ha skaffet oss noe …

 • Vi kjøper ikke en drill kun for drillens skyld, men for muligheten til enkelt å lage et antall hull med forskjellige diametere og dybder, i forskjellige materialer
    

 • Vi kjøper ikke en Rolls Royce hvis vi kun er ute etter et kjøretøy å frakte oss fra A til B med, vi kjøper en Rolls Royce fordi vi vil fraktes fra A til B med den luksus, komfort og status en Rolls Royce gir
    

 • Vi drar ikke på ferie til Svalbard hvis det er sol, varme og sommer vi søker
    

 • Vi kjøper ikke bolig på landet hvis vi ønsker et sted å bo med kort vei til et mangfold av utesteder, restauranter og kulturtilbud
    

 • Osv.

Det betyr i praksis at ..

 

Kunnskap om hvilken merverdi målgruppene respektivt søker er en forutsetning for å kunne etablere en god tjeneste/forretning på web

 

Hvordan vurderer så vi om en side kan levere den merverdien vi søker? Jo, basert på ordene som er brukt i teksten vi ser på resultatsiden i Google.

 

Og hele tiden – det vi gjør, det gjør også målgruppen vår.

 

Spørsmålet blir da …

 

Hvis du ikke vet hvem du snakker med, hvordan kan du da vite hva du skal si for at de skal finne deg på Google?

 

Det er nemlig det det handler om. At de du ønsker skal kjøpe av deg faktisk finner deg når de Googler etter steder hvor de kan få levert den merverdien de søker for seg!

 

Dette handler sånn sett ikke om web, men om grunnleggende forståelse for markedsføring. Jo mer du vet om målgruppen, jo bedre er du i stand til å utforme websider som blir funnet når målgruppen Googler etter steder å dra til.

 

Så er spørsmålet, hvor mange målgrupper snakker vi om?

På generell basis så vil enhver virksomhet av noe størrelse ha minst to målgrupper – eksterne og interne.

Sannsynligvis vil det være flere målgrupper enn det, uten at det er mulig å gi et generelt svar på hvor mange du har.

 

Det må du selv definere.

 

La meg illustrere hvordan det kan se ut …

 

Dette eksempelet tar utgangspunkt i at målgruppene skiller seg fra hverandre basert på at den mer­verdien de søker for seg er forskjellig, samt at de bruker forskjellige ord og begreper om den merverdien de søker.

Grunnen til at eksempelet tar utgangspunkt i merverdien er selvfølgelig at det er denne vi Googler etter når vi går på webben og leter etter noe. Og det gjør vi alle sammen – også du – hvis du tenker etter.

 

Utfordringen din er å tydeliggjøre hvilke ord og begreper de du ønsker å nå bruker om den merverdien de søker for seg. Sannsynligheten er nemlig stor for at det ikke er det du tror det er – basert på hva du selv ville ha søkt på.

 

Vi er nemlig svært forskjellige som mennesker, og våre respektive reiser gjennom livet har vært svært forskjellige. Det gjør at du vil finne forskjeller i …

 • Kjønn

 • Forventninger

 • Alder

 • Utdannelse

 • Språk

 • Erfaringer

 • Bakgrunn

 • Etc

 

... og disse forskjellene vil påvirke hvilke ord og begreper vi respektivt bruker om den merverdien vi søker.

 

Og det gjelder selvfølgelig også for de du ønsker å nå – målgruppen(e) dine.

 

Du trenger med andre ord å definere målgruppene dine – hvem du ønsker å nå (hvis du ikke allerede har gjort det), og deretter finne ut av hvilken merverdi de søker for seg, samt hvilke ord og begreper de bruker om den merverdien de søker.

 

Den beste måte å finne ut av hvilken merverdi som søkes, samt hvilke ord/begreper som brukes, er gjennom å snakke med representanter for målgruppen(e).

 

NB! Det kan være lurt å sjekke om det er forskjell i begreper som brukes i dagligtale og til å Google etter ressurser.

 

Grunnen til at denne jobben er så viktig er at den gir svært viktige føringer for hvordan den optimale web strukturen for virksomheten bør se ut. Hvordan sammensetningen av web ressurser bør være.

 

Det som er litt interessant med akkurat dette er at siden det å tydeliggjøre målgrupper er en helt basal markedsføringsgreie, så skulle man skulle tro at det var noe de aller fleste virksomheter har gjort.

 

Min erfaring er imidlertid det motsatte – at de færreste faktisk har tatt seg tid til å gjøre det, og at enda færre har tatt seg bryet med å finne ut av hvilken merverdi, ord og begreper de respektive målgruppene har fokus på.

 

Det fine med det er at det i praksis betyr at det ikke skal så mye til for å fremstå på en bedre måte enn de av konkurrentene som ikke har gjort denne jobben. Og det er vel et godt utgangspunkt, eller hva?

 

Nå vet jeg ikke hvordan status er i din virksomhet, men hvis du er blant de som har gjort denne jobben …

 

Hvis ikke, vel, så vet du nå hva du trenger å gjøre.

 

Slik går du frem ...

 

Det du trenger å gjøre her er akkurat det samme som du trenger å gjøre for å sikre at marketing-aktivitetene dine har et best mulig utgangspunkt for å lykkes. Det betyr å definere målgruppene dine, og tydeliggjøre …

 • Hvilke/hvor mange målgrupper du faktisk har
    

 • Hver enkelt målgruppe

  • Demografi (kjønn, alder, utdannelse, inntekt, bosted, jobbsituasjon, sivil status, familiesituasjon, etc.)

  • Psykografi (holdninger, verdier, livsstil, interesser, forventinger, etc.)

  • Hvilken merverdi som søkes

  • Hvilke ord/begreper målgruppen selv bruker om den merverdien som søkes

 

Forhåpentligvis så har du allerede gjort noe av dette, slik at det mer dreier seg om å legge til – heller enn å gjøre alt sammen. Hvis du derimot ikke har gjort noe av dette, så er det utrolig viktig at du gjør det nå.

 

Hvorfor det, spør du kanskje?

 

Det enkle svaret er at hvis ikke, så har du et svært dårlig utgangspunkt for både å etablere en optimal web struktur, og for å kommunisere på web med målgruppene på en slik måte at de finner websidene dine og ønsker å besøke dem.

Dersom du har ambisjoner for webben din og hva den skal bidra med så kommer du ikke unna disse tingene. De er faktisk helt kritiske for å lykkes på web.

 

Jeg har imidlertid forståelse for at dette kan oppleves som både overveldende og vanskelig.

Hvis det er slik du opplever det, så har jeg ...

Et spennende forslag til deg

 

Jeg har nemlig satt av litt tid til å hjelpe deg med å etabler en plan for hvordan du kan forbedre resultatene webben din gir deg i dag basert på ditt utgangspunkt, din virksomhet og dine målsettinger.

 

Og ikke nok med det, jeg vil gjøre dette for deg helt GRATIS.

 

Dette er et reelt tilbud til deg, helt GRATIS, og uten noen som helst forpliktelser for deg.

 

Hvis du synes dette høres interessant ut …

 

Da bør du ta ...

 

Neste skritt

 

Når du klikker her, så kommer du til en side som beskriver hvordan dette fungerer, og en forklaring på hvorfor jeg gjør dette.

 

Gå dit for å lese om det.

 

Forutsatt at du er bekvem med mitt motiv for å gjøre dette, så vil du ønske å fortsette til neste steg.

 

Det er rett og slett å sende inn et skjema med litt basis informasjon om deg og virksomheten din, som jeg vil bruke for å se om jeg kan hjelpe deg eller ikke.

 

Dette er IKKE hva du kanskje tror

 

Dersom du er skeptisk og lurer på hva «haken» med dette er, så har jeg forståelse for det.

 

Det fine er imidlertid at her er ingen «hake».

 

Det er faktisk det motsatte, og fullstendig uten forpliktelser for deg av noe slag.

 

Du kan se det svart på hvitt her.

 

Der er imidlertid et par forutsetninger

For det første, at jeg ikke kan gjøre dette for hvem som helst.

Jeg har noen kriterier du må innfri – de viktigste at du har en etablert virksomhet, at du ikke er en nybegynner, og at du leverer gode, kvalitative produkter.

For det andre, at jeg bare kan tilby en noen få slike planleggingssesjoner hver måned.

 

De innvilges etter «først til mølla» prinsippet.

 

Så hvis du opplevde at denne artikkelen hjalp deg i forhold til webben din, og at du kunne tenke deg litt 

GRATIS bistand i forhold til å forbedre resultatene fra webben din, klikk her.

Sture-Edvardsen-Coach-Logo-White-TRSP.pn
bottom of page