top of page

Riktig web struktur

Hvordan virksomheter fremstår på web er i stor grad preget av hvilken filosofi som råder i virksomheten når det gjelder web. Historisk sett, dvs. fra midten av 1990-tallet da Internett ble kommersielt tilgjengelig, så snakket man om …

 • Internett (åpent nettsted for ordinære brukere)
     

 • Intranett (lukket nettsted for virksomhetens ansatte)
     

 • Ekstranett (lukket nettsted for virksomhetens kunder)

 

… hvor alle disse gjerne var samlet i ett stort nettsted, som illustrert nedenfor ...

Minimumsløsningen besto ofte av kun Internett, dvs. ett nettsted tilgjengelig for alle brukerne.

 

Konsekvensen av det var imidlertid at dette ene nettstedet må innfri forventningene om merverdi fra absolutt alle målgruppene – samtidig.

 

I tillegg så var gjerne dette ene nettstedet knyttet opp til et domene som var virksomhetsnavnet. Det i sin tur forutsatte at for å gå direkte til nettstedet så måtte man kjenne til virksomheten og at den faktisk hadde et nettsted.

 

Den gang så fungerte det, siden Internett var noe nytt og i nysgjerrighetens lys så var de tidlige brukeren fornøyde med bare å komme til et nettsted.

 

I dag, hvor Internett er blitt en integrert del av vår hverdag så ser ting veldig annerledes ut. I dag bringer filosofien om ett nettsted, en «one size fits all» tilnærming, en gedigen utfordring.

 

Grunnen til det ligger i hvordan vi faktisk bruker webben. La meg tydeliggjøre dette ...

 

Spørsmål 1: Når du skal finne noe på web, går du alltid direkte til den websiden som er best i stand til å levere den merverdien du søker?


Svar: På generell basis – det gjør vi ikke.

Spørsmål 2: Vet du alltid hvilken webside som er best i stand til å levere det du er ute etter, eller hvilket nettsted denne websiden befinner seg på?


Svar: Igjen, og på generell basis – det vet vi ikke.

 

Grunnen til at vi ikke vet er at tilbudet er så stort, alternativene er så mange, og rammene endrer seg kontinuerlig (f.eks. i forhold til pakketilbud, tilbudspriser, leveringsbetingelser, etc.).

 

Så hva gjør vi da?

 

Jo, vi går til Google og søker etter websider som kan levere den merverdien vi er ute etter.

 

Vi klikker på et treff vi tror kan hjelpe oss – med en klar forventning om umiddelbart å få levert i forhold til den merverdien vi søker.

 

Med ett nettsted som utgangspunkt så vil den siden vi kommer til ikke være utformet spesifikt til meg, men til alle. Den vil ikke snakke til meg, men til alle.

 

Siden jeg ikke er «alle» så er sannsynligheten stor for at jeg ikke vil oppleve websiden som relevant for meg og/eller den merverdien jeg søker.

 

Og siden vi i dag er lite interessert i å lete, så begynner vi heller ikke å klikke rundt for å se om den

merverdien vi søker kan være på det aktuelle nettstedet allikevel.

 

Konsekvensen er at da går vi heller tilbake til resultatsiden i Google for å prøve neste treff. For erfaring har vist oss at det gjerne gir oss akkurat det resultatet vi var ute etter.

 

Derfor …

 

Ett nettsted som skal håndtere alle målgrupper er et dårlig utgangspunkt!

 

Det som er et vesentlig bedre utgangpunkt er å legge til rette for at når jeg kommer til en side fra Google så får jeg umiddelbart levert den merverdien jeg søker, sammen med den behagelige følelsen i magen av å være kommet til rett sted.

 

De forutsetter at 2 ting skjer, nemlig at jeg …

 • Finner det jeg er ute etter på siden

 • Får følelsen av å bli «sett», at siden snakker til meg" gjennom å være utformet med meg og mitt behov i tankene

 

Det skjer imidlertid ikke av seg selv, og slett ikke på et «one size fits all» nettsted.

 

For å gi brukerne den opplevelsen så må vi tenke på en annen måte. Vi må forlate filosofien om «one size fits all», og heller nærme oss en filosofi om flere små, målrettede, og fokuserte nettsteder tilpasset målgruppen de respektivt henvender seg til.

 

For å få det til så er vi helt avhengige av å ha kunnskap om …

 • Hvilken merverdi målgruppen søker for seg

 • Hvilke ord/begreper målgruppen bruker om merverdien den søker.

 

Dette betyr nødvendigvis at selve web strukturen, og hvilke elementer den inneholder blir seende annerledes ut.

 

På generell basis vil en mer optimal web struktur kunne se ut som følger …

Hvor elementene i web strukturen er …

Enkeltstående landingssider

I dette eksempelet på web struktur så vil de enkeltstående landingssidene være de kanskje viktigste sidene da det er her salget foregår.

Disse sidene er utformet slik at de raskt og effektivt innfrir forventningene til de som har funnet dem og klikket seg inn på dem, samtidig som de gjør det enkelt for brukeren å konvertere (gjøre det vi vil hun/han skal gjøre).

Hver enkeltstående landingsside kan bestå av flere sider, hvor fellesnevneren er at alle sidene …

 • Snakker om samme tema
     

 • Snakker til samme målgruppe
     

 • Har som siktemål at brukeren skal konvertere (dvs. gjøre det vi vil), f.eks.:

  • Kjøpe og bli kunde

  • Registrere sin e-post adresse slik at vi kan kommunisere med han/henne.

Enkeltstående landingssider/kampanjesider kan også være individuelle produktsider i en e-handels­løsning, eller en selvstendig webside, hvor konvertering medfører at det utføres en økonomisk transaksjon.

 

E-post markedsføring

E-post markedsføring skal bygge relasjon og  lojalitet gjennom å kommunisere nyttige, temaorienterte budskap og innhold relatert til den merverdi målgruppene søker, og lede dem til den tilhørende enkeltstående landingssiden.

 

Dette blir beskrevet nærmere i pkt. 6 "Bygge relasjon med målgruppen".

 

Selskapspresentasjon

Selskapspresentasjonen sin primære oppgave er å tilfredsstille behovet for grunnleggende informasjon om selve virksomheten, herunder f.eks. forretningsområder, visjon og verdier, organisasjonskart, lokalisering, FAQ, kundestøtte, samt kontaktinformasjon.

 

Dette gjør at den vil være et langt mindre omfattende nettsted enn et klassisk «one size fits all» nettsted.

Selskapspresentasjonen vil også ha linker til flere av de øvrige elementene i web strukturen.

 

Det er også fullt mulig å etablere et web design som knytter alle elementene i web strukturen sammen til et visuelt hele som understøtter virksomhetens profil.

Sosiale medier / Blogg

De sosiale mediene og bloggen brukes for å eksponere målgruppene for nyttig og tema­orientert innhold relatert til den merverdien målgruppen søker.

Dette er fortrinnsvis innhold som gir målgruppen en opplevelse av å være «sett», «forstått» og «ivaretatt», noe som legger til rette for en tettere relasjon til virksomheten – med derpå følgende potensiale for mersalg.

 

Det enkelte innholdet vil også lede målgruppen til den relevante enkeltstående landingssiden.

 

Hmmmmm …

Nå lurer du kanskje på hvilke elementer din optimale web struktur bør inneholde?

 

Svaret på det finner du gjennom å jobbe deg gjennom prosessen beskrevet ovenfor. Når du har tydeliggjort for deg selv …

 • Hvordan webben skal inngå som en aktiv del av forretningen du driver
    

 • Hvilke målgrupper du skal bearbeide via web
    

 • Hvordan du best kan nå disse på web
    

 • Hvilke produkter du skal promotere på web
     

 • Hvilke web aktiva du bør etablere

 

… så vil det også være uendelig mye lettere for deg å se hvilke elementer din optimale web struktur bør inneholde.

 

Sannsynligheten er imidlertid stor for at den i alle fall vil inneholde selskaps­presentasjon og noen målrettede websider. Antall målrettede websider vil være en konsekvens av hvor mange målgrupper virksomheten har, og hvor mange produkter/tema som skal promoteres på web.

 

Du bør imidlertid også ha en målsetting om å inkludere e-post markedsføring i web strukturen din, da dette er et utrolig kraftfullt verktøy.

 

Sosiale medier og blogg kan være svært effektfulle virkemidler i web strukturen, men det er ikke nødvendigvis gitt. 

 

Sosiale medier og blogg er nemlig først og fremst et spørsmål om ressurser, da det dreier seg om en stadig pågående prosess som noen må ha ansvar for, og tid til å følge opp. Sosiale medier er ikke noe som kan tas i ledig stunder.

 

Husk imidlertid på at det ikke er noen lov som sier at når du har definert den optimale web strukturen din så  du realisere den umiddelbart, og i sin helhet. Det kan tvert imot være mye mer fornuftig å legge et løp hvor du går skrittvis frem og sikrer at hvert element du realiserer fungerer som det skal før du går videre til neste.

 

Uansett så er det selvfølgelig ingen begrensinger på hvor mange elementer web strukturen din kan inneholde. Det er kun du selv, dine egne ambisjoner, og de ressurser du har tilgjengelig som styrer det.

 

Domener

Når du har definert web strukturen din, så er det naturlig å se på hvilke domener de enkelte elementene i strukturen bør ha.

Her ser vi fremdeles at «myten», eller kanskje heller en fastgrodd oppfatning, om at domenet skal være virksomhetsnavnet – som i praksis ikke er annet enn navlebeskuing, fremdeles lever. Virksomhetsnavnet som domene er derfor mye mer interessant for de som jobber i virksomheten – og da kanskje spesielt ledelsen – enn for alle andre.

 

Realiteten er at mens virksomhetsnavnet fungerer på selskapspresentasjonen, så fungerer det dårlig for alle de andre elementene i web strukturen.

 

Grunnen til det er selvfølgelig at vi generelt er svært lite interessert i virksomheten som leverer den merverdien vi er ute etter, og dermed så søker vi heller ikke etter virksomheten.

 

Vi søker etter ord og begreper som tydeliggjør merverdien for oss, og derfor vil vi oppfatte domener som inneholder disse ordene/begrepene som mer relevante og interessante å klikke på.

 

Dette understreker ytterligere hvorfor det er så viktig å tydeliggjøre målgruppene som beskrevet ovenfor.

 

Jo mer domenene dine er innrettet mot det målgruppene søker etter, ideelt sett basert på deres egne ord og begreper, jo mer disponert vil målgruppen være for å klikke på lenkene til dine målrettede websider.

 

Og det krever at du vet …

 • Hvilke målgrupper du har
     

 • Hvilken merverdi den enkelte målgruppen søker for seg
    

 • Hvilke ord/begreper de forskjellige målgruppene bruker om den merverdien de søker.

Så gjør den jobben skikkelig.

Det er for øvrig heller ingen lov som sier at du ikke kan ha mange domener. Dette er også en av de «mytene» som det er et poeng å ta livet av så fort som mulig.

For å tydeliggjøre dette med et lite eksempel. Speednames er en av verdens største domeneaktører. De jobber direkte med virksomheter, men kun dersom virksomheten har mer enn 50 domener.

 

Hmmmm … Det åpner døren til en litt annen verden – og tenkning – enn det alle virksomheter med kun ett domene – www.egetvirksomhetsnavn.no – befinner seg i.

 

Et lite eksempel kan kanskje tydeliggjøre dette …

 

Tenk deg at du har en målgruppe «A», som søker merverdien «Bytte kjøkkenkran». Målgruppen bruker følgende ord/begreper om denne merverdien …

 • Ord/begrep målgruppe A: «Kjøkkenkran»
    

 • Ord/begrep målgruppe B: «Bytte kjøkkenkran»
     

 • Ord/begrep målgruppe C: «Billig kjøkkenkran»

Aktuelle domenenavn for målgruppe websider vil da kunne være …

 

Totalt: 6 domenenavn for målgruppe «A»

 

Så er spørsmålet, hvorfor flere domenenavn?

 

Det enkle svaret er å hindre konkurranse!

 

Med kun ett domenenavn … www.byttekjøkkenkran.no … så vil konkurrentene dine kunne etablere … www.byttekjøkkenkran.com … med den konsekvens at du vil kunne miste kvalifisert trafikk. Og det vil kunne bety lavere konvertering og til syvende og sist lavere inntjening for deg.

 

Så kan du spørre om dette er en absolutt sannhet – at det er slik det vil gå?

 

Det er selvfølgelig ingen absolutt sannhet. Sannheten vil først gi seg til kjenne over tid. Etter at du har etablert web strukturen din. Og etter at du har evaluert dine egne resultater, samt hvordan konkurransesituasjonen ser ut på web.

 

Og selv da vil det ikke være noen absolutt sannhet fordi du fremdeles vil kunne påvirke noen av inngangsparameterne og dermed legge til rette for et annet resultat.

 

Men det som vil være absolutt er at dersom noen av konkurrentene faktisk har etablert … www.byttekjøkkenkran.com … så er det lite du kan gjøre med det etter at det har skjedd.

 

Du kan selvsagt prøve å kjøpe ut domenenavnet, men det kan fort vise seg å bli langt dyrere enn å sikre deg de vanligste domene selv.

 

Antall domener, og hvilke domener, er med andre ord en del av din strategiske vurdering i tilknytning til konkurransesituasjonen og hvordan du skal forholde deg til den i din optimale web struktur.

 

Og, bare så det er sagt, ingen skal fortelle deg hva du skal gjøre. Det må du finne ut av for deg selv.

 

Mitt ønske for deg er at du, som en del av en ansvarlig virksomhet, er bevisst på hva du potensielt velger bort og/eller åpner døren for gjennom de valgene du gjør i relasjon til web strukturen din.

 

Slik går du frem ...

Her handler det om å tydeliggjøre …

 • Hva formålet til elementene i web strukturen skal være
    

 • Hvilke målsettinger som skal realiseres av hvert enkelt element i web strukturen
    

 • Målgrupper (antall, merverdi, demografi, psykografi, etc.)
     

 • Hvilke produkter/tjenester som skal promoteres overfor hvilke målgrupper (Produkt/Markedsmatrisen)

 

… for å tegne kartet over de elementene web strukturen til virksomheten din skal inneholde.

 

Det betyr i praksis å …

 • Definere om du skal basere deg på ett stort nettsted som inneholder «alt» (for alle), eller ikke
    

 • Hvis ikke, tegne inn de elementene som skal inngå …

  • Selskapspresentasjon

  • Målgruppe websider (antall og fokus)

  • Kampanje websider

  • Blogg

  • Aktuelle sosiale media

  • E-post markedsføring (hvis aktuelt)

  • Etc.
      

 • For hvert element i web strukturen tydeliggjøre …

  • Fokus/tema/produkt

  • Målgruppe

  • Formål og målsetting

  • Samspillet med de øvrige elementene i web strukturen

  • Hvilken funksjonalitet elementet skal inneholde (handlekurv, registrere e-post adresse, lenke til noe, bildekarusell, kontaktskjema, etc.)
      

 • Definere hvilke domener (alternativt sub domener) som skal benyttes, og hvor

Dersom du har ambisjoner for webben din og hva den skal bidra med så kommer du ikke unna disse tingene. De er faktisk helt kritiske for å lykkes på web.

 

Jeg har imidlertid forståelse for at dette kan oppleves som både overveldende og vanskelig.

Hvis det er slik du opplever det, så har jeg ...

Et spennende forslag til deg

 

Jeg har nemlig satt av litt tid til å hjelpe deg med å etabler en plan for hvordan du kan forbedre resultatene webben din gir deg i dag basert på ditt utgangspunkt, din virksomhet og dine målsettinger.

 

Og ikke nok med det, jeg vil gjøre dette for deg helt GRATIS.

 

Dette er et reelt tilbud til deg, helt GRATIS, og uten noen som helst forpliktelser for deg.

 

Hvis du synes dette høres interessant ut …

 

Da bør du ta ...

Neste skritt

 

Når du klikker her, så kommer du til en side som beskriver hvordan dette fungerer, og en forklaring på hvorfor jeg gjør dette.

 

Gå dit for å lese om det.

 

Forutsatt at du er bekvem med mitt motiv for å gjøre dette, så vil du ønske å fortsette til neste steg.

 

Det er rett og slett å sende inn et skjema med litt basis informasjon om deg og virksomheten din, som jeg vil bruke for å se om jeg kan hjelpe deg eller ikke.

 

Dette er IKKE hva du kanskje tror

 

Dersom du er skeptisk og lurer på hva «haken» med dette er, så har jeg forståelse for det.

 

Det fine er imidlertid at her er ingen «hake».

 

Det er faktisk det motsatte, og fullstendig uten forpliktelser for deg av noe slag.

 

Du kan se det svart på hvitt her.

 

Der er imidlertid et par forutsetninger

For det første, at jeg ikke kan gjøre dette for hvem som helst.

Jeg har noen kriterier du må innfri – de viktigste at du har en etablert virksomhet, at du ikke er en nybegynner, og at du leverer gode, kvalitative produkter.

For det andre, at jeg bare kan tilby en noen få slike planleggingssesjoner hver måned.

 

De innvilges etter «først til mølla» prinsippet.

 

Så hvis du opplevde at denne artikkelen hjalp deg i forhold til webben din, og at du kunne tenke deg litt

 

GRATIS bistand i forhold til å forbedre resultatene fra webben din, klikk her.

Sture-Edvardsen-Coach-Logo-White-TRSP.pn
bottom of page