top of page

Web = Forretningsutvikling

Hvilken holdning har du til et nettsted – til hva det egentlig er?

 

Har du tenkt over det, eller har du gjort som de aller fleste og ikke ofret særlig tanke på det i det hele tatt? Bare tenkt at «Et nettsted må vi jo ha».

 

Dette er viktig fordi det du i ditt eget hode har definert at et nettsted er, vil styre hvordan du jobber med det. Det vil i sin tur legge klare føringer for hvilke resultater du kan forvente å oppnå.

 

La meg tydeliggjøre dette gjennom noen enkle spørsmål …

 

Kan vi være enige om – du og jeg – her og nå, at et nettsted skal …

Være virksomhetens ansikt utad?

Ta godt imot kunder og potensielle kunder?

Levere det kunden vil ha – raskt og effektivt?

Bidra positivt til virksomhetens resultat (bunnlinjen)?

 

Dersom du kan svare bekreftende på disse spørsmålene så er det veldig bra. Da er du nemlig i godt selskap. Det hører med til historien at jeg i flere år har stilt disse spørsmålene til kursdeltagere fra en rekke forskjellige virksomheter, og jeg har til gode å høre at noen svarer «Nei» på noen av dem.

 

Enighet er en god ting, men det viktigste i denne sammenhengen – det at vi er enige om disse tingene, du og jeg – det har en pris. Ikke i kroner og øre, men like fullt en pris.

 

Prisen er at da er vi også, pr definisjon, enig om at …

 

Et nettsted er en filial for virksomheten!

 

Slår vi opp i bokmålsordboken finner vi denne definisjonen på «filial» …

 

«Underavdeling av større virksomhet med lokaler andre steder enn hovedavdelingen»

 

At plasseringen av denne underavdelingens lokaler er på web understreker bare poenget.

 

Et annet, og svært vesentlig poeng, er det faktum at filialen på web er åpen …

 

24 timer i døgnet, 7 døgn i uken, 52 uker i året

 

Det vil i praksis si alltid, noe som er vesentlig mer enn åpningstiden til de aller fleste virksomheter i den fysiske verden.

 

Det stopper imidlertid ikke der, for i videreføringen av dette så ligger det også i kortene at all tilstedeværelse på web – også sosiale medier – pr definisjon er filialer på web!

 

Hmmmmm … hva betyr så det?

 

Jeg vil tro at du nettopp gjorde deg noen tanker om akkurat det?

 

Det det betyr, er at når en virksomhet bestemmer seg for å etablere en tilstedeværelse – eller utvide sin tilstede­værelse – på web (f.eks. opprette et nettsted, eller ta i bruk sosiale medier), så utvider virksomheten forretningsaktiviteten sin til også å omfatte web.

 

Det er pr definisjon forretningsutvikling.

 

Forretningsutvikling handler om strategi, om planlegging. Og det er et helt annet perspektiv enn bare å skulle opprette et nettsted, ikke sant?

 

Alvoret i dette perspektivet multipliseres i takt med hvor mange enheter virksomhetens tilstede­værelse på web faktisk omfatter. Det handler nemlig ikke bare om nettsteder, men om alle steder på web hvor virksomheten kommuniserer med sitt marked – herunder også sosiale medier.

 

Dersom du ikke helt ser poenget her, tenk på hvilke prosesser som ville ha blitt kjørt dersom virksomheten du driver – eller er en del av – skulle etablere en eller flere døgnåpne filialer av virksomheten i den fysiske verden. Med stor sannsynlighet så ville det omfatte bl.a. …

 • Lokalisering av filialene

 • Krav til lokalene, hvor store, hva de måtte ha av fasiliteter, etc.

 • Hvordan sikre lik profilering av virksomheten i alle lokasjonene

 • Bemanning

  • Hvilke funksjoner pr lokasjon, hvor mange personer pr funksjon

  • Hvor mange skift, antall personer pr skift

  • Krav til kompetanse pr funksjon

  • Opplæring

  • Etc.

 

I tillegg, og kanskje viktigst, så ville tallene for hver enkelt filial bli nøye gjennomgått for å sikre at de respektivt skulle gå rundt økonomisk. Deretter ville den økonomiske utviklingen for hver filial bli fulgt opp med argusøyne, og røde tall ville med stor sannsynlighet ikke bli tolerert over tid.

 

Hvorfor?

 

Fordi det er slik ansvarlige virksomheter driver sin forretning. De «leker ikke butikk».

 

I praksis så handler det egentlig om å utarbeide en business case som deretter presenteres for ledelsen (kanskje også for styret), før beslutning om «go» eller «no go» fattes.

 

Hmmmm …

 

Så kommer det litt ekle spørsmålet …

 

Er det noe som helst grunn til at filialen på web skal håndteres på en annen måte enn filialen i den fysiske verden?

I mitt hode er svaret innlysende, og forhåpentligvis er det også det i ditt. Det er ingen som helst grunn til det.

 

Og akkurat der er det at perspektivet – og alvoret – ytterligere endrer seg, for hvor mange ansvarlige virksomheter ville akseptere at filialer går med røde tall over lengre tid?

 

Ikke mange.

 

Men akkurat når det gjelder web, så er det utrolig mange som gjør nettopp det.

 

Hva grunnen er til det?

 

De har ikke tenkt gjennom det vi har snakket om her, og ser heller ikke de perspektivene jeg nettopp har tydeliggjort for deg.

 

Hva var perspektivene igjen? Jo, at det å ta i bruk web handler om forretnings­utvikling, dvs. strategiske beslutninger om hvordan virksomheten skal drive sin forretning, hva som bør være på plass før filialene på web etableres, samt hvilke prosesser som bør ligge til grunn for beslutningene.

 

Nå ser du disse perspektivene, og da popper 2 spørsmål umiddelbart opp:

 1. Hvordan ser dette ut i virksomheten du driver – eller er en del av? Hvilken forretningsorientert strategi eller plan ligger til grunn for virksomhetens nåværende tilstedeværelse på web (hvis noen i det hele tatt)?
   

 2. Dersom det ikke foreligger noen forretningsorientert strategi eller plan, hva vil du gjøre med det?

De aller fleste ser det fornuftige i å kjøre strukturerte prosesser i forkant av en etablering av en fysisk filial, samt det å ha klare økonomiske målsettinger for den nye fysiske filialen. Av en eller annen grunn sitter det imidlertid lengre inne å tenke på samme måte når det gjelder filialen på web.

 

Det fine er imidlertid at dersom det er du som driver virksomheten, så er det du som tar den beslutningen. Det betyr selvfølgelig at du er i din fulle rett til å velge å se bort fra disse perspektivene. Det er imidlertid en strategisk beslutning som vil ha direkte innvirkning på hvilke resultater du kan forvente av virksomhetens filialer på web.

 

Det samme gjelder dersom det ikke er du som driver virksomheten. Du kan også velge å se bort fra disse perspektivene. Resultatet vil også være det samme.

 

Dersom du imidlertid velger å ta disse perspektivene på alvor, og begynne prosessen med å integrere webben i forretningen virksomheten driver, så kan jeg ikke annet enn å applaudere og gi deg tommelen opp!

 

Slik går du frem ...

 

Det du trenger å gjøre er å gå gjennom akkurat samme prosess som virksom­heten ville gjort dersom den skulle etablere en ny filial i den fysiske verden. Det betyr å inkludere den nye filialen i virksomhetens overordnede strategi (alternativt utforme en egen «filial på web strategi»), hvor du bl.a. tydeliggjør …

 • Hvilken rolle filialene på web skal spille i forretningen, skal filialene f.eks. …

  • Ha fokus på situasjonen før brukeren blir kunde (salg)?

  • Ha fokus på situasjonen etter at brukeren har blitt kunde (kundepleie)?

  • Begge deler?
     

 • Målstruktur for filialene på web

  • Overordnet mål for filialene på web sitt totale forretningsmessige bidrag (som henger sammen med virksomhetens overordnede mål og mening), og som faktisk er mulig å måle

   • Bygge image og omdømme? Hvordan skal det måles?

   • Tjene penger (gå i balanse, gå med «X» i overskudd)?

   • Begge deler?

  • Delmål for det forretningsmessige bidraget fra hver enkelt filial på web
   NB! Ikke glem delmål for sosiale medier
      

 • Omfang av filialer på web

  • Antall og «geografisk» plassering

  • Forretningsmessig fokus for filialer – samlet og hver for seg
      

 • Hvor ansvaret for filialen(e) på web skal ligge

  • Planlegging

  • Etablering

  • Bemanning

  • Drift

  • Oppfølging

  • Rapportering
      

 • Hvilke flater filialene på web skal være tilgjengelig på

  • Desktop

  • Mobil
      

 • Hvordan filialen(e) på web skal integreres med den øvrige virksomheten
     

 • Hvordan filialen(e) på web skal bemannes (i forhold til ambisjonsnivået)

  • Hva ressursbehovet er

  • Hvordan ressursbehovet skal dekkes

   • Internt

   • Eksternt
       

 • Definere kompetansebehov

  • Forretningsforståelse

  • Web forståelse

  • Teknologiforståelse
      

 • Hvordan filialen(e) på web skal følges opp

  • Utgangspunkt: Eksisterende rapporterings-/oppfølgingsrutiner

  • Hvordan webben skal inkorporeres i disse

  • Konvertere målsettingene til målbare enheter

NB! Det er utrolig viktig at du sørger for å tilpasse målstrukturen slik at det er praktisk mulig å følge opp det respektive målet basert på hva som skjer på en webside.

 

Avhengig av hva virksomheten driver med så kan det være at noen av punktene ovenfor ikke er så relevante, eller at det er andre ting som også er relevante. Jeg regner imidlertid med at du skjønner poenget.

Dersom du har ambisjoner for webben din og hva den skal bidra med så kommer du ikke unna disse tingene. De er faktisk helt kritiske for å lykkes på web.

 

Jeg har imidlertid forståelse for at dette kan oppleves som både overveldende og vanskelig.

Hvis det er slik du opplever det, så har jeg ...

Et spennende forslag til deg

 

Jeg har nemlig satt av litt tid til å hjelpe deg med å etabler en plan for hvordan du kan forbedre resultatene webben din gir deg i dag basert på ditt utgangspunkt, din virksomhet og dine målsettinger.

 

Og ikke nok med det, jeg vil gjøre dette for deg helt GRATIS.

 

Dette er et reelt tilbud til deg, helt GRATIS, og uten noen som helst forpliktelser for deg.

 

Hvis du synes dette høres interessant ut …

 

Da bør du ta ...

 

Neste skritt

 

Når du klikker her, så kommer du til en side som beskriver hvordan dette fungerer, og en forklaring på hvorfor jeg gjør dette.

 

Gå dit for å lese om det.

 

Forutsatt at du er bekvem med mitt motiv for å gjøre dette, så vil du ønske å fortsette til neste steg.

 

Det er rett og slett å sende inn et skjema med litt basis informasjon om deg og virksomheten din, som jeg vil bruke for å se om jeg kan hjelpe deg eller ikke.

 

Dette er IKKE hva du kanskje tror

 

Dersom du er skeptisk og lurer på hva «haken» med dette er, så har jeg forståelse for det.

 

Det fine er imidlertid at her er ingen «hake».

 

Det er faktisk det motsatte, og fullstendig uten forpliktelser for deg av noe slag.

 

Du kan se det svart på hvitt her.

 

Der er imidlertid et par forutsetninger

For det første, at jeg ikke kan gjøre dette for hvem som helst.

Jeg har noen kriterier du må innfri – de viktigste at du har en etablert virksomhet, at du ikke er en nybegynner, og at du leverer gode, kvalitative produkter.

For det andre, at jeg bare kan tilby en noen få slike planleggingssesjoner hver måned.

 

De innvilges etter «først til mølla» prinsippet.

 

Så hvis du opplevde at denne artikkelen hjalp deg i forhold til webben din, og at du kunne tenke deg litt

 

GRATIS bistand i forhold til å forbedre resultatene fra webben din, klikk her.

Sture-Edvardsen-Coach-Logo-White-TRSP.pn
bottom of page